As, because, since és for

Szerintem már mind a négy szóval találkoztál életed során, de most szeretnélek meglepni. Mind a négy azt jelenti (jelentheti), hogy mert, mivel. Remélem sikerült meglepni. Na, hogy is képzelem ezt?


As the web is useful, we can get information. A web hasznos, mert információhoz juthatunk.

The web is useful because, we can get information. ua.

Since the web is useful we can get information. ua.

The web is useful for we can get information. ua.


Szóval a for-t és a because-t általában a két tagmondat között, míg az as-t és a since-t a mondat elején használjuk.