Célhatározói mellékmondat

A célhatározói mellékmondat egy főmondatból és egy mellékmondatból áll. A dolog nehézsége abban rejlik, hogy miként kapcsoljuk össze a két mondatot? Ha még nem mondtam volna, a célhatározás azt jelenti, hogy a cselekvésnek van valami konkrét célja.

Például:

Idejöttem, hogy lássalak.

(Figyeljük meg a mondat alanyait! Én jöttem, hogy én lássalak.)


Ha a
főmondat és a mellékmondat alanya megegyezik, akkor a következő kötőszavak valamelyikét javaslom:

To: azért, hogy

So as to: azért, hogy

In order to: azért, hogy

Azért jöttem, hogy lássalak. I came here to see you.

Azért jöttem, hogy lássalak. I came here so as to see you.

Azért jöttem, hogy lássalak. I came here in order to see you.

 

Tagadásuk:

So as not to

In order not to

Tagadásnál a to-s változatot nem használjuk.

Idejöttem, hogy láthass engem.

(Itt az alanyok különböznek: Én jöttem ide, hogy te láthass.)

 

Ilyenkor a következő kötőszavak használatosak:

So that: azért, hogy

In order that: azért, hogy

Ha a célhatározói mondatban az alanyok különböznek, akkor egyrészt ki kell tenni a másik alanyt is és a mellékmondatba egy segédigét is csempészhetünk. Mint például:

can, could, will, would, may

(Attól függően, hogy melyik passzol, a jelentésnek megfelelően.)

Azért jöttem, hogy láthass. I came here so that you can see me.

Azért jöttem, hogy láthass. I came here in order that you could see me.