Befejezett múlt, Past Perfect

A Past Perfect arról szól, hogy egy cselekvés egy másik múltbéli cselekvés előtt történt. Pl.: Mire hazaértem, a betörők már elmentek. Itt azt kell eldönteni, hogy a két cselekvés közül melyik történt előbb, ha ez megvan, akkor ez lesz a Past Perfect-es tagmondat, a másikat egyszerű múltba kell tenni.

Képzése: személyes névmás + had + ige 3. alakja

Mire hazaértem, a betörők már elmentek. By the time I got home the burglars had already gone.

Mire Jancsi megjött, Juliska már elment. By the time Jancsi arrived Juliska had already left.

Joe nem akart jönni, mert már látta a filmet. Joe didn’t want to come, because he’d already seen the film.

A had-et ’d-ként vonhatjuk össze.

Fordítás:

  1. Mire hazaért, már mindent megettünk.
  2. Miután megláttam, felkértem táncolni.
  3. Mielőtt felhívtam, megkerestem a számát.
  4. Mielőtt elvettem feleségül, vettünk egy lakást.
  5. Amikorra felébredt, a lány már eltűnt.
  6. A szoba nagyon piszkos volt, mert már egy éve nem takarította ki.
  7. Mikor felhívtam, ő már elment aludni.
  8. Mikor megérkezett a buliba, mi már rég elmentünk.
  9. Mielőtt elmentünk, megcsókolt.
  10. Miután levizsgáztam, visszajöttem.