Egyszerű jelen, Simple Present

Az egyszerű jelent akkor használjuk, ha azt szeretnénk kifejezni, hogy egy cselekvés rendszeresen történik.

Pl.: Minden nap hatkor kelek, Tom busszal jár iskolába stb.

 

Képzése: személyes névmás + ige szótári alakja

I / you / we / they + go / come / meet / do /get /have

 

Egyes szám 3. személyben az igék -s ragot kapnak:

She / he / it + goes / comes / meets/ does / gets / has

Példamondatok:

Minden nap hatkor kelek. I get up at six every day.

Tom busszal jár iskolába. Tom goes to school by bus.

Szeretlek. I love you.

Ő szeret engem. She loves me.

Kérdésnél és tagadásnál elő kell venni az igeidő segédigéit, ami a do és a does. Minden számban do-t kell használni, kivéve az egyes szám 3. személy, mert ott a does használatos.

Hánykor szoktál felkelni? What time do you get up?

Tom hánykor szokott felkelni? What time does Tom get up?

Nem szoktam halat enni. I don’t eat fish.

Nem szokott köszönni. He doesn’t say hello.

Hatkor szoktál felkelni? Do you get up at six?

Minden reggel megmosod a fogad? Do you brush your teeth every morning?

 

A do tagadása a do not = don’t, a does tagadása a does not = doesn’t

Az egyszerű jelen gyakori időhatározói:

always – mindig

never – soha

seldom, rarely – ritkán

usually – általában

sometimes – néha

regularly – rendszeresen

every day – minden nap

once a week – egyszer egy héten

twice a month – havonta kétszer

often – gyakran

Pierre minden nap franciát tanít. Pierre teaches French every day.

Soha sem kelek túl korán. I never get up too early.

Adri minden reggel bevág egy szendvicset. Adri eats a sandwich every morning.

Néha teniszezem. Sometimes I play tennis.

Fordítás:

  1. Hánykor szoktál felkelni?
  2. Ő pénteken nem jár dolgozni.
  3. Ater sokat szokott telefonálni.
  4. Szoktad használni az Internetet?
  5. Ő nem szokott köszönni.
  6. Minden nap korán fekszem le.
  7. Néha felhívja az édesanyját.
  8. Soha nem mossa meg a kezét.
  9. Hol szokott Péter teniszezni?
  10. Gyakran szoktak moziba járni.